Privacy Policy

Privacy Statement

JeansXL respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te  zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor JeansXL het uitgangspunt bij al haar activiteiten. JeansXL zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.
 

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Op 1 september 2011 is de  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet  heeft gevolgen voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten. JeansXL is gebonden aan de Wbp en houdt zich hier ook aan.